PROJECTEN
MARITIEME VERLEDEN
Digitale platform Dordrecht5D
2022
Digitale platform Dordrecht5D

Het digitale platform Dordrecht5D is op 18 november 2021 met succes is gelanceerd.

Dordrecht5D verleden Dordrecht5D (oorspronkelijke werktitel Dordtse Bagger) is een digitale reconstructie van het verleden van vier plekken in het historische havengebied van Dordrecht: de kade bij de Groothoofdspoort, de Wolwevershaven, het Vlak en de Nieuwe Haven. Als tijdreiziger kan de gebruiker van het digitale platform door het verleden wandelen en zien hoe de havens zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld. Is lopen door het verleden al fascinerend, deze digitale ruimte biedt ook toegang tot achterliggende informatie via tags die vanzelf verschijnen bij het rondkijken. Juist door de koppeling van ruimte, tijd en informatie wordt het ‘onzichtbare’ ontsloten en het cultuurhistorische belang van een plek duidelijk. Dordtse Bagger brengt zo waarde van het havengebied onder de aandacht, en het daar nog aanwezige materiële en immateriële erfgoed. De aangeboden informatie is onderverdeeld in diverse thema’s: architectuur & kunst, dagelijks leven, handel, migratie, politiek & bestuur, water en wereld. Het interactieve karakter van TimeTransit Delfshaven is uniek. Bij interesse kan worden doorgeklikt naar diepere informatielagen. Bezoekers kunnen van tevoren een eigen thema of interesseveld invoeren om zo een ‘tour’ uit te zetten en herhaalbezoeken mogelijk zijn. Het verhaal achter de zichtbare stad wordt ontsloten. Naast gevels en schepen is er binnen de thema’s ook aandacht voor bewoners en hun bemanningen. Toegankelijk vanuit de VR-reconstructies, bevat Dordtse Bagger levensverhalen, reisverslagen of nieuws van elders; ofwel ‘scheepsverhalen’, zie www.dordrecht5d.nl

 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam