SUBSIDIE

De Directie der Oostersche Handel en Reederijen richt zich met name op het ondersteunen van nautisch historisch onderzoek, het toegankelijk maken van bronnen en collecties, tentoonstellingen en andere kunstuitingen met een maritiem karakter, aankopen ter aanvulling van de collectie van Nederlandse erfgoedinstellingen en de uitgave van analoge en digitale publicaties.

Voorbeelden van projecten waaraan de OHR al dan niet samen met de anderen SMF- fondsen bijdroeg zijn onder andere:

  • Website Sound Toll Registers online
  • Stichting Leerstoel Maritieme Geschiedenis Universiteit Leiden
  • Onderzoek naar wrakvondst van een fluit in de Finse Golf
  • Estonian Maritime Museum, wrak van een kogge
  • Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland in wording
  • Maritiem Designer Award
  • Rotterdam Centre of Modern Maritime History
 
 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam