Financiën

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De financiële verantwoording van Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen is neergelegd in het Jaarrapport van 2012. Een verkorte versie hiervan kunt u downloaden. (pdf)

Het jaarrapport 2013 is gereed, een verkorte versie kunt u hier downloaden. (pdf)
Het jaarrapport 2014 is gereed, een verkorte versie kunt u hier downloaden.(pdf)
Het jaarrapport 2015 is gereed, download hier het jaarrapport
Het jaarrapport 2016 is gereed, download hier de verkorte versie
Het jaarrapport 2017 is gereed, download hier
Het jaarrapport 2018 is gereed, download hier de verkorte versie
Het jaarrapport 2019 is gereed, download hier
Het jaarrapport 2020 is gereed, download hier

ANBIi standaardformulier 2020
Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41211795.
Het fiscaalnummer van de stichting is 8034.75.469.

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@samenwerkendemaritiemefondsen.nl
  Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri