Financiën

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De financiële verantwoording van Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen is neergelegd in het Jaarrapport van 2012. Een verkorte versie hiervan kunt u downloaden. (pdf)

Het jaarrapport 2013  (pdf)
Het jaarrapport 2014 .(pdf)
Het jaarrapport 2015 ,kunt u hier downloaden
Het jaarrapport 2016, kunt u hier downloaden 
Het jaarrapport 2017, kunt u hier downloaden 
Het jaarrapport 2018, kunt u hier downloaden 
Het jaarrapport 2019, kunt u hier downloaden 
Het jaarrapport 2020, kunt u hier downloaden 
Het Jaarrapport 2021,kunt u hier downloaden

ANBI standaardformulier 2020
ANBI Standaardformulier 2021


Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41211795.
Het fiscaalnummer van de stichting is 8034.75.469.

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@samenwerkendemaritiemefondsen.nl
  Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri