Publicatie Kogge onderzoek van Karel Vlierman

Stichting Promotie Archeologie; publicatie Kogge onderzoek van Karel Vlierman

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK NAAR DE IJSSELKOGGE
Voorafgaande aan de grondwerkzaamheden voor een nieuw systeem van waterbeheersing moesten het tracé van het nieuwe Reevediep en de IJsselbodem tussen Zwolle en Kampen op hun archeologische waarde worden onderzocht. Daarbij werden restanten van een middeleeuwse dijk, een aantal middeleeuwse constructies en enkele prehistorische resten waaronder een jachtkamp uit het mesoliticum aangetroffen. En dus ook de laatmiddeleeuwse kogge.

Wouter Waldus, als maritiem archeoloog verbonden aan ADC ArcheoProjecten, herkende in april 2011 tijdens zijn eerste duik in het koude water van de IJssel bij Kampen namelijk onmiddellijk enkele karakteristieken van een klassiek koggeschip.

Karel Vlierman, is dé specialist op het gebied van middeleeuwse scheepsvaart. Hij was net als Wouter Waldus direct laaiend enthousiast over de vondst van dit scheepswrak. ‘Er zijn wel eerder restanten van koggeschepen gevonden, ook in Nederland, maar zo mooi intact als deze, dat is echt uniek. We kunnen van dit wrak, wanneer het eenmaal geconserveerd is, enorm veel nieuwe dingen leren over de manier waarop dit soort schepen werd gebouwd.’

Lees het artikel op archeologieonline.nl/artikelen/archeologisch-onderzoek-naar-de-ijsselkogge

DOHR heeft een bijdrage geleverd aan de publicatie over Koggen

 Dit artikel is eerder verschenen in de special IJsselkogge van Archeologie Magazine.

Foto uit pdf van de University of Groningen De verdwenen Kogge van Modderman: Blok, Koen

LIJST - VORIG ITEM - VOLGEND ITEM

 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam