disclaimer

Deze website is eigendom van Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die verband houdt met of in verband kan worden gebracht met deze website.

Copyright
De inhoud van deze sites is auteursrechtelijk beschermd. Als u onderdelen van onze website overneemt, gelieve de bron te vermelden.

Wij stellen het zeer op prijs als u fouten of andere onvolkomenheden aan ons meldt via secretariaat@directieohr.nl

 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam