BESTUUR

Dr. A.M.C. Van Dissel - voorzitter
Drs. W.F.O. Wolters - penningmeester
Mr. J. Meijer Timmerman Thijssen - directeur
Mr. V.J. Teding van Berkhout - directeur
Dr. I.G. Dillo - directeur
N.A. van de Griendt - directeur

Drs. A.N. Schneemann - de Haas - ambtelijk secretaris

Het bestuur van het fonds ontvangt geen beloning, reis- en of en onkostenvergoeding.

Financieel beleid en reglement >>

2022 Statuten >>

 
FINANCIËN

De stichting heeft geen winstoogmerk.
De financiële verantwoording van Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen wordt vastgelegd in een jaarrapport.

Jaarrapport 

Financieel beleid en reglement 2019 >

De stichting is door de Belastingdienst formeel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor gelden vrijstellingen van successierechten en inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

ANBI standaardformulier 2020 >>
ANBI standaardformulier 2021 >>
ANBI standaardformulier 2022 >>

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer.
KvK 41211795
RSIN 8034 75 469

 
SMF FONDSEN
Directie der Oostersche Handel en Reederijen maakt deel uit van de Samenwerkende Maritieme Fondsen. Meer informatie hierover en over de andere aangesloten fondsen is te vinden middels de volgende links:
 
CONTACT

Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
Annette Schneemann, secretaris
E secretariaat@directieohr.nl
M 06 22609502

 
 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam