Welkom op de website van Stichting Fonds Directie der oostersche handel en reederijen

Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen heeft als doel de financiële ondersteuning van activiteiten die de kennis kunnen bevorderen, zowel onder wetenschappers als onder het brede publiek, van de Nederlandse maritieme historie en de Nederlandse overzeese handel in het bijzonder betreffende het Oostzeegebied.

De Stichting streeft haar doel na door het ondersteunen van nautisch historisch onderzoek

  • nautisch historisch onderzoek
  • toegankelijk maken van archieven en collecties
  • publicaties, zowel wetenschappelijk als publiek gerichte
  • tentoonstellingen
  • aankopen ter aanvullingen ter aanvulling van de collectie van Nederlandse erfgoedinstellingen
  • kunstuitingen met een nautisch karakter
  • alle overige geschikt te bevinden activiteiten
     

Restauratie Van de Velde

 

Publicatie Kogge onderzoek van Karel Vlierman

 

Tentoonstelling Wij Vikingen in Fries Museum

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@samenwerkendemaritiemefondsen.nl
  Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri